Hyresgästerna på bl.a Oslogatan i Husby har fått information om att Svenska Bostäder kommer att genomföra sk. “varsam renovering” i deras hus och att hyresgästerna kommer att bo kvar under renoveringen. Oron bland hyresgästerna är stor. Arbetet ska ske “i etapper” troligen med bajamajor på gården.

Vad betyder “varsam renovering”?

På Svenska Bostäders hemsida kan man läsa att:
Istället för att byta ut och slänga bort, vill vi vårda och reparera.
Istället för att vänta tills ett hus har stora renoveringsbehov, vill vi utföra mindre löpande underhåll.
Istället för att vi ska bestämma allt, vill vi bjuda in dig till att bestämma mer.
Istället för att evakuera vill vi att hyresgäster ska bo kvar under renoveringen.

Oro bland de boende

Många boende har skrivit på en lista där de vill att Svenska Bostäder ska evakuera dem under renoveringen men detta har inte SB ( Svenska Bostäder) besvarat.

En hyresgäst vi talat med berättar att det är många barnfamiljer och äldre som bor i hennes hus och att det blir svårt om man måste gå ut på gården för att duscha och uträtta sina behov, helst om man måste gå på natten.

SB har uppgett att de kommer att göra renoveringarna etappvis vilket hyresgästerna tror kommer att vara störande under långa perioder.

Frågorna kring vad som ska göras är många:

Ska SB renovera badrum och kök och utföra relining (ett sätt att renovera rör utan att ta bort dem)?
En del hyresgäster har själv renoverat sina kök genom att byta köksluckor mm.Kommer dessa hyresgäster att “förlora”deras investering i sitt hem?
Hur kommer den varsamma renoveringen påverka hyresnivån som sedan länge nått smärtgränsen för de boende?
Hur många lägenheter kommer att renoveras åt gången?
Hur lång tid kommer denna etapprenovering pågå?
Hur kommer det att bli med dusch och toalettmöjligheter?

En hyresgäst berättar även att de utför mindre renoveringar i de evakueringslägenheter som tidigare använts. Troligen för att hyra ut dessa istället för att evakuera de behövande.

Frågorna är många och hyresgästerna får inte mer information förrän i början av 2024.

Det blir en lång jul och nyårshelg med många frågor för hyresgästerna.

Vi kontaktade Svenska Bostäder som inte ville svara på några frågor

Frågan kvarstår: “Varsam” eller värdelös renovering? Ur hyresgästperspetivet så verkar renovering bli ganska värdelös om man beaktar den info vi har i dagsläget.