En ny enkät från organisationen Makalösa föräldrar att över 40 procent av ensamstående föräldrar i Sverige tvingas låna pengar för att täcka grundläggande behov som mat och boende. Denna trend är ett tydligt tecken på den djupa ekonomiska krisen som drabbar landets mest sårbara grupper.

Christina Olsson, generalsekreterare för Makalösa Föräldrar, belyser en dyster verklighet där många föräldrar har skurit ner på allt från fritidsaktiviteter till grundläggande försäkringar. Förra årets besparingar på kaffe och grönsaker har eskalerat till nödvändigheten att låna pengar för att överleva. Många vänder sig till lösningar som Klarna för att täcka matkostnaderna, vilket leder till en ökad skuldbörda.

Enkäten avslöjar att två tredjedelar av ensamstående föräldrar bär på en ständig oro över sin ekonomiska situation. Denna oro överförs även till barnen, där en tredjedel uttrycker oro över familjens situation. Trots att vissa får bostadsbidrag, kvarstår kampen för att försörja familjen på en inkomst som ofta ligger under landets medianinkomst.

I ljuset av denna situation förespråkar Makalösa Föräldrar en ökning av bostadsbidraget. Detta anses vara en effektiv åtgärd för att stödja de familjer som kämpar mest. Trots regeringens nyligen införda tilläggsbidrag, anser Olsson att det inte räcker för att motverka effekterna av inflationen.