Socialt center drog idag igång “Middagsprogrammet” som innebär att man serverar gratis middag till familjer i området. Tanken är att man samtidigt pratar och diskuterar om vad som händer i området och att olika föreningar informerar om sin verksamhet.

Socialt center hade även ett möte efter middagen där man diskuterade att sätta igång med läxhjälp. Enligt beslut som fattades på mötet så kommer läxhjälp att komma igång efter årskiftet. Tanken är två personer med lärarutbildning ska hålla i läxhjälpen som ska börja från klockan 1700 i det stora grupprummet.

Mötet tog också upp frågan om månadgivare vilket redan har kommit igång. Socialt center tar inte emot bidrag från staten eller kommunen och inte heller från företag. Hela verksamheten bygger på frivilligt arbete. Målet är att 100 personer bidrar med 100 kr var i månaden. Pengarna ska gå till middagsprogrammet m.m.