En sak som det sällan eller aldrig skrivs om är vilka klasser som finns i ett område som Husby. Med klass menas vilken roll en viss grupp har i ekonomin, t.ex. arbetare och kapitalist. Medierna bryr sig sällan om detta och fokuserar ofta på var folk kommer ifrån (“invandrare” hit och dit). Men som vi alla vet så är det arbetarna som bär upp hela samhället och detta är nästan ingen som pratar om… Vi har tagit oss en titt på den statistik som finns och fördjupat oss i frågan: Vilka är samhällsklasser är det egentligen som finns i Husby?

I Husby bodde det oficiellt cirka 11 944 personer 2022 enligt kommunens statistik.

I den här artikeln har vi använt oss av följande ekonomiska kategorier

Arbetare/proletärer: Personer som arbetar för lön och inte har mycket självständighet i arbetet
Halvproletärer: Småföretagare som tvingas jobba med “vanligt” jobb vid sidan om
Småborgare: Småföretagare som arbetar eller självständiga yrken som t.ex. läkare, högre tjänstemän osv.
Kapitalister: Företagare som inte behöver arbeta själva
Trasproletärer: Personer med olika typer av allvarliga sociala problem

UTDRAG UR STOCKHOLMS STADS STATISTIK ÖVER HUSBY

Av de som är över 24 år var cirka 572 personer öppet arbetslösa. Det betyder att de är registrerade som arbetslösa på Arbetsförmedlingen.

Den största arbetargruppen jobbar inom vården. Många arbetar inom “företagstjänster” vad detta nu innebär?

Många tjänar cirka 20 000 kr i månaden.

Cirka 384 personer får socialbidrag.

En del får sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension. Cirka 367 personer får sjukersättning.

Andelen vuxna personer över 24 år är totalt 8138 personer.

Andelen vuxna över 24 år som arbetar är cirka 60 % dvs. 0,6 x 8138 = 4882 personer.

Det betyder att cirka 3256 personer inte arbetar.

VUXNA (ÖVER 24 ÅR) I OLIKA EKONOMISKA KATEGORIER

4682 arbetare
200 administration, självständiga yrken
200 arbetare som arbetar svart som inte syns i statistiken (uppskattning utifrån Skatteverkets uppgifter)
300 dolt arbetslösa utan arbetsinkomst (uppskattning utifrån öppen arbetslöshet)
507 öppet arbetslösa (7%)
382 socialbidrag (4,7%)
367 sjukersättning
400 aktiva företag av 835 registrerade företag på adresser i Husby (uppskattning: 20 kapitalister, 100 småföretagare, 80 halvproletärer, 200 proletärer som tvingas fakturera)
200 vuxna studerande
900 pensionärer

SAMMANFATTNING: KLASSERNA I HUSBY

Här nedan är en uppskattning av antal husbybor per klass. Sammanställningen är baserad på statistiken och grova uppskattningar, t.ex. har det uppskattats att en viss del av de som har försörjningsstöd har allvarliga sociala problem och även en viss del av de som har sjukersättning osv. Utifrån detta har en del tillförts arbetarklassen och en annan del trasproletariatet.

7271 arbetare (4682, +900 pensionerade arbetare, +507 öppet arbetslösa, +200 dolt arbetslösa, +200 arbetar svart, +182 socialbidrag 200 “tvångsföretagare” +200 sjukersättning +200 studerande arbetare)
467 trasproletärer (100 dolt arbetslösa, 200 socialbidrag, 167 sjukersättning)
300 småborgare (200 administration, självständiga yrken, 100 egenföretagare)
80 halvproletärer (lönearbetar och driver småföretag samtidigt)
20 kapitalister
TOTALT cirka 8138 vuxna

+300 papperslösa som inte syns i statistiken (250 arbetare, 50 trasproletärer)