Föreningen Ort till ort är en förening för hyresgäster. Organisationen har gått ut med att de har en “blockad” mot två hyresvärdar som har många lägenheter i Husby. Vår reporter har varit i kontakt med föreningen Ort till orts ledningsgrupp och ställt några frågor.

På er hemsida har ni skrivit att ni “varslat om stridsåtgärder”. Vad menar ni med det?

Hyresvärdarnas organisation gick ut med att de ville chockhöja hyrorna med 12 procent från den 1:a januari. Samtidigt säger hyresgästföreningens förhandlare att de inte “har något att sätta emot”. Därför bestämde vi att vi skulle varsla (meddela) hyresvärdarna att vi kommer att återuppta den gamla traditionen med “blockad” med kravet att hyresvärdarna istället skall sänka hyrorna. Detta med tanke på att hyresvärdarna har riktigt bra ekonomi samtidigt som många hyresgäster går på knäna.

Vad innebär blockad?

Det hela kan jämföras med en facklig blockad. Det innebär att vi inte tillåter deras verksamhet. Bara det som är absolut nödvändigt är tillåtet. Hyresgäster mobiliseras på olika håll för att blockera deras verksamhet.

Hur länge ska ni hålla på?

Vi kommer att hålla på tills vi får ett acceptabelt besked från hyresvärdarna. Vi har inget annat val än att fortsätta. För många familjer handlar det t.ex. om att de inte har råd med nödvändigaste till barnen som det redan är nu. Hur blir det då om hyran går upp med 500 till 1000 kr i månaden?

Vad har ni fått för reaktioner från hyresvärdarna?

En person i Svenska Bostäders ledning har skrivit till oss och bett om förklaring om vad som menas med “stridsåtgärder” och skrivit att deras “säkerhetsavdelning” undrar. Detta uppfattar vi som ett hot. Victoriahem hotade med polisen när vi genomförde en blockad utanför deras kontor. Vi anser att grundlagens bestämmelser om rätten att vidta fackliga stridsåtgärder även är tillämpligt på konflikter mellan hyresvärdar och hyresgäster och att vi alltså har lagligt rätt att genomföra blockad.