Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och Miljöpartiet bestämmer tillsammans över Svenska Bostäder. Svenska bostäder vill höja hyrorna med 7,5 %. Om din hyra är 10 000 kr så blir det alltså 750 kr mer per månad från den 1 januari.

Många har en hyra på mellan 7000 till 12000 kr och då kommer hyreshöjningen bli mellan 500 till 900 kr per månad. 

Får eller vill?

Politikerna som styr Svenska Bostäder säger att de inte “får” säga till Svenska Bostäder vad hyreshöjningen ska bli och att de måste höja hyrorna. Det stämmer inte för det finns inga regler som säger att inte får stoppa hyreshöjningarna. En person som vi har pratat med har frågat dem direkt vad de menar med att de inte “får”. Då blev svaret från en vänsterpartist att Socialdemokraterna inte är med på att stoppa hyreshöjningarna vilket låter konstigt. Att man inte “får” betyder ju vanligen att det finns regler som säger att man inte får göra något. 

Svenska Bostäder måste inte höja hyrorna. De får in så mycket pengar att de kan sänka hyrorna mycket och ändå betala för alla sina kostnader. Svenska bostäder får in cirka 3 miljarder varje år i hyresintäkter och bara cirka hälften används till driften av husen.

Politikerna kastar ifrån sig ansvaret till höjdare och domare

Hyresgästföreningen har en grupp (förhandlingsdelegation) som sitter och diskuterar hyreshöjningar med Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem. Svenska Bostäder m.fl. krävde 7,5 procent och Hyresgästföreningen region Stockholm krävde 3,3 procent. Hyresgästföreningen skrev inte på någon överenskommelse och då lämnar de över till Hyresmarknadskommittén som ska bestämma.

I Hyresmarknadskommittén sitter höjdare från Hyresgästföreningen och de kommunala bolagens organisation SABO. Om de inte heller kommer överens så lämnar de över till en person de kallar “skiljedomare” som själv hittar på vad hyran ska bli. Domaren lär tidigare varit en överklassperson från hovrätten som man kan förmoda inte bor i hyresrätt.

Vad kommer hyreshöjningen bli?

Enligt en erfaren förtroendevald förhandlare från Hyresgästföreningen så är Hyresmarknadskommittén en “halveringsmaskin”. Med det menas att de oftast sätter hyreshöjningen till att bli mittemellan Hyresgästföreningens och hyresvärdarnas bud. Mitten mellan 3,3 och 7,5 blir 5,4. Hyreshöjningen blir alltså troligen 5,4 procent i år för alla oss hyresgäster som sliter varje dag för att livet att gå ihop. Och detta alltså på grund av att de politiker som cirka 70 procent av husbyborna har röstat på inte vill lösa problemet.