Politikerna i den nya stadsdelen Järva hade möte idag i Husby. Politikerna börjar sitt möte med en “hemlig” del som allmänheten inte får lyssna på och därefter är det frågestund då allmänheten får ställa frågor. Ett tjugotal personer fanns i publiken och de ställde frågor om olika medborgarförslag m.m.

“Målsättning” att kvinnor ska erbjudas simträning?

Olika lokala hyresgästföreningar (Trondheimsgatan, Oslogatan) har genom en enskild person lagt ett medborgarförslag om gratis simning för kvinnor. Bakgrunden till detta är behovet och att det i Tensta sim- och idrottshall funnits ett initiativ, som kallas för “Kvinnosim och hälsa”. Det är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen, Idrottsförvaltningen och en lokal simförening som heter Järva Crocodiles. I Tensta så påbörjas en ny omgång med simträning 11 januari. Enligt stadsdelsdirektören är “målsättningen att vi ska ha samma (i Husby) upplägg som ska erbjudas vid Husbybadet på samma sätt” och att det ska tas upp i “ferbuari-mars”.

Vad som är mest efterfrågat enligt Arne

Den lokala organisatören Arne berättade i mikrofonen att han med flera gör enkäter under Husbygårdsdagen varje år. Vad de flesta säger är att de vill ha är fler aktiviteter för barn och barn och unga. Det som kommer på andra plats är de höga hyrorna ” som ju väldigt brännande just nu”. En annan fråga som Arne tog upp är att det saknas ett utegym  som det finns t.ex. i Akalla där folk i alla åldrar tränar.

Ska “söka medel” för utegym och lokal för nattvandrare

Rashid Mohammed (V): “Och ja, när det gäller utegym, där kommer vi söka en trygghetssmedel … Det vet vi inte om vi kommer få eller inte, men vi måste söka. Andra frågor lämnar jag över till Victoria”.  Stadsdelsdirektören Callenmark: “Jag kan väl nämna kopplat till tryggheten att nästa fredag, inte nu på fredag imorgon, men nästa fredag den åttonde december så kommer det att vara en invigning av en öppen lokal för nattvandrare här i Husby. Det kommer att vara på Oslogatan tre som den öppnas. Det är ett samarbete mellan Svenska bostäder och Stadsdelsförvaltningen. Så att Stadsdelsförvaltningen kommer att ha personal på plats”.

Brottsligheten minskar

Rashid Mohammed (V): “Jag håller med dig om att det har minskat våldet här i Järva. … Men vi har mycket kvar att göra. Men sen är det alltså samverkan med polisen, med skolan och socialtjänsten har blivit mycket tätare. och samarbetar man ganska mycket tillsammans. Och sedan stödet till dem som vill lämna kriminalitet har ökat också. Och där har vi möjlighet att de ungdomar som lämnar kriminaliteten har möjlighet att få det stödet de behöver. Sedan vill jag nämna några övriga frågor. När det gäller inbrott, det har minskat, det som du säger, det har minskat i flera år nu här i vårt område i Järva.”

Direktör Callenmark: “Du har helt rätt i det. Vi hade ju en förfärlig period 2021 när det gällde dödliga skjutvapen. Jämför vi med 2021 så mycket som 80 procent lägre generellt sett. Men vill man läsa lite mer om statistiken och läget i utvecklingen i området kopplat till alla dina frågor kan vi titta lite närmare i verksamhetsplanen. Det är ett ärende som kommer upp i nämnden i december där redovisas det en lägesbild där all statistik kopplat tillvad du efterfrågar tydliggörs. Så det kan man ta del av inom några veckor.”