Vi besökte Rinkeby Centrum för att prata med några näringsidkare där och ställde frågorna: Hur är det att vara småföretagare i Rinkeby? Vad är bra och vilka är utmaningarna?

Rinkeby är ett levande centrum med mycket folk som rör sig utomhus. En företagare som jag pratade med berättade att de känner de flesta kunder som kommer och att det finns en stark gemenskap.

Personer stjäl i butikerna och säljer på torget -polisen helt passiv

Alla småföretagarna jag talat med har uppgett att de har problem med både snatteri och häleri. Personerna som stjäl kommer inte härifrån säger företagarna, annars skulle vi ha känt igen dem. Först kommer de in och snattar  från oss och sedan säljer de varorna ute på torget, i och utanför tunnelbaneuppgångarna och framför gallerians ingång. De säljer allt från kött till mediciner.

Företagarna säger att de polisanmäler stölderna för att få hjälp att stoppa dessa men polisen gör ingenting åt problemet. Intäkterna minskar eftersom många väljer att köpa stöldgods billigare utanför butikerna och företagarna får kämpa hårt med ekonomin.

En följd av detta är att  försäljningen av stöldgods lockar till sig fler och fler eftersom risken att gripas av polis är minimal. Småföretagarna är rädda att deras företag inte överlever detta och att försäljningen av stöldgods får ta över handeln i Rinkeby Centrum om inget görs.

Att problemet existerar överhuvudtaget är kopplat till att många papperslösa har flytt från krig som stormakterna och Sverige har bidragit till. När de väl kommit hit så har de får de inte stanna och har ingen möjlighet att försörja sig.

Fastpartners usla behandling av hyresgästerna

I Rinkeby Centrum finns främst två hyresvärdar, Fastpartner AB som äger gallerian och Familjebostäder som äger Rinkebystråkets lokaler m.m.

Hyresvärdarna har tidigare chockhöjt hyrorna och en handlare betalar t.ex. 80 000 kr och 55 000 kr i månaden. När hyresskulder har uppkommit har Familjebostäder löst deras skulder mot att de lämnar sina butiker. Sådana överenskommelser har bara gällt vissa av hyresgästerna med hyresskulder, men inte alla. Flera butiksägare med skulder har velat bli utlösta men har nekats och istället fått lite lägre hyra framåt i tiden.


En småföretagare vi pratade med berättade att han var “trött” och att han ville stänga ner sin verksamhet pga hyresskulderna. Han blev då nekad och måste fortsätta driva ett företag som går med förlust och betala av hyresskulderna. Ingen vill köpa en verksamhet med skulder som inte går med vinst eller ens jämnt upp. Småföretagaren upplever att han sitter i en rävsax som det är omöjligt att ta sig ur.

Småföretagarna upplever att de hamnat i en fälla

En företagare berättar att Familjebostäder lockade företagare till det nyrenoverade Rinkebystråket genom att påstå att H&M mfl stora kända kedjor skulle etablera sig där och att kundunderlaget därför skulle öka.

Vad som hände på riktigt var att ett stort företag, Tele2, öppnade en butik. Deras butik blev rånad efter 1 vecka sedan stängde de ner verksamheten. Inga andra kända kedjor öppnade butiker här som blivit utlovat.

Företagarna känner sig lurade och är fångade i en ekonomisk fälla. Företagarna önskar sig en aktiv företagarförening, fler synliga poliser i området och hyressänkningar som gör det möjligt att driva butik i Rinkeby centrum. Fler synliga poliser kommer de troligen inte att få se eftersom det inom Polisen finns en gammal avsky mot “patrullering till fots”.