Det har blivit svårare att driva företag de senaste åren. Butikerna har fått kraftigt höjda hyror och kunderna har blivit färre. Vi pratade med en företagare i Husby som framförde sina klagomål, önskemål och idéer. Han säger att “vi alla är drabbad”e men många vill inte eller vågar inte prata om problemet.

Många tomma lokaler 

Det finns många tomma lokaler i centrum där det tidigare har funnits olika butiker och företag. Tidigare fanns tidigare tre riktiga mataffärer i centrum: Tempo, ICA och Selams livs. Nu finns bara en affär kvar och Svenska bostäder som äger de flesta lokaler vägrar släppa in nya. ICA har därmed ingen konkurrens och de boende måste betala överpriser. Detta drabbar speciellt alla de som inte har bil eller de som inte har råd med SL-kort eller har svårt att åka kollektivt av hälsoskäl. 

Många tycker att det är trist att de boende inte har möjlighet att handla allt de behöver i Husby Centrum. Förlorarna blir både de boende och företagen. Många lokaler står tomma och hyresvärdarna (Svenska bostäder och Victoriahem) hyr inte ut de tomma lokalerna till de som vill etablera sig i området. Detta bidrar till ett allt mer ödsligt och tomt centrum.

De tomma lokalerna generar så klart inga intäkter. Man kan fråga sig hur företagen fungerar. Varför ser de inte till att hyra ut alla lokaler? Vad hände med “affärsmässigheten”? Samtidigt har hyrorna för handlare ökat med upp till 50% bara de senaste åren säger handlaren vi har pratat med.

Han menar att de borde hyra ut lokalerna och använda de pengarna för att sänka hyrorna så att affärsidkare har råd att fortsätta driva sina företag i Husby och tillhandahålla bättre utbud.

Ett levande centrum gagnar alla.

Svenska bostäders ignorans leder till bötfällda kunder

Företagaren anser att parkeringsförhållandena i Husby är ytterligare ett problem som gör det svårt för kunder och affärsinnehavare. Den norra parkeringsplatsen i Husby centrum har flera olika parkeringstyper. På några få parkeringsplatser kan man stå 30 min med p-skiva. Några parkeringsplatser måste man betala avgift för att stå på.

Det finns även ett parkeringsgarage med några få platser där man kan stå i 2 timmar med p-skiva. Gemensamt med alla p-platserna är skyltningen om vad är otydlig och leder till att många kunder får böter. Detta har påtalats för Svenska bostöder i åratal men vägrar att göra något åt problemet.

Kista galleria erbjuder 2 timmars gratis parkering varje dag i parkeringshuset. Detta påverkar kunderna att åka till Kista och göra sina ärenden istället.

En restaurang med alkoholtillstånd?

Handlaren tycker att en restaurang med alkoholservering skulle vara bra. Han skulle vilja se en restaurang dit man kan gå med representanter från olika samarbetspartners. Som läget är nu så måste man åka iväg till Kista om man vill äta en “fin middag på kvällstid” och dricka ett glas vin.

Snor åt sig reklampengar

Handlarna betalar hög hyra och i avtalen med Svenska bostäder står att det ska ingå sophämtning, viss städning och reklam. Företagaren anser att reklamen är obefintlig och att de pengar som är avsatta för ändamålet hålls inne av hyresvärden. Företagarna har under åratal diskuterat med Svenska Bostäder om dessa problem och önskningar men inte fått något gensvar.

Husby Centrum borde vara ett levande centrum där människor trivs och kan “handla hemmavid”. Tyvärr sätter hyresvärdarnas arrogans käppar i hjulen.