Socialt Center är en verksamhet som hålls öppen i Folkets Husby på tisdagar kl 17-19 sedan 2019. Vi besökte Socialt Center två tisdagar i rad för att få en bild av verksamheten och upptäckte att det tydligen går att hålla igång en omfattande verksamhet, i stort sett, helt utan pengar.

Vad är Socialt Center?

Voluntärerna på plats beskriver Socialt Center som en plats dit man kan komma för att få hjälp med olika problem och tips på hur man kan lösa dem. Matkassar delas ut gratis till behövande och kaffe serveras till besökarna utan avgift. Olika advokater finns alltid på plats och de kan svara på frågor rörande migration, bostad, problem i skolan och andra juridiska problem. Det lokala facket Husby arbetarcentrum sitter vid ett bord för att se till att husbyborna får sina rättigheter tillvaratagna på arbetet. Verksamheten drivs i stort sett helt utan pengar utöver vad det kostar att hyra lokalerna.

Socialt center drog nyligen igång “Middagsprogrammet” som innebär att man serverar gratis middag till familjer i området. Tanken är att man samtidigt pratar och diskuterar om vad som händer i området och att olika föreningar informerar om sin verksamhet. Från och januari 2024 så planerar de att ordna läxhjälp med hjälp av två lärare. Detta ska vara samtidigt som middagen.

När man inte har 250 kr

Vid besöket på Socialt Center la vi märke till att det även fanns en sjuksköterska på plats som kostnadsfritt kunde hjälpa till med att ta blodtryck, ta pulsen och kontrollera diabetesvärden. Veckan efter var även en läkare på plats som gav råd till besökarna och skickade dem vidare till olika instanser. Många har inte de 250 kr som det numera kostar att kontrollera sin hälsa på vårdcentralen. Numera så har vårdcentralen i Husby dragit ner tiden till cirka 15 minuter per besök och man får bara “prata om ett problem” per besök. Tänk om “problemen” hänger ihop… det kan ju vara farligt om man inte får prata om vad man vill. Läkaren på Socialt Center hade inga sådana “begränsningar”.

Arbetsgruppen som håller i alla trådar

Båda tisdagarna möter vi olika personer som är med styr upp verksamheten på plats och mellan tisdagarna.

Socialt centers arbetsgrupp håller koll så att alla volontärer kommer och gör sitt arbete. De sitter vid ett bord och kan vägledning till vem man ska prata med om ett specifikt problem.

Matutdelningen

Matutdelningen är arbetskrävande och många är engagerade i detta och arbetar till synes outtröttligt vecka efter vecka. Det ligger mycket arbete bakom aktiviteten med matkassarna.

Först ska man etablera kontakt med affärsinnehavare som vill skänka mat. Maten ska sedan hämtas hos dessa och skjutsas till Socialt Center. Matvarorna sorteras på plats så att matkassarna som delas ut är fyllda med lika mycket. Dessa ska sedan delas ut.

De som behöver en matkasse får ett turnummer och får sedan en matkasse när numret ropas ut. Vid vårt besök delades cirka 80 matkassar ut. Livet i Sverige har blivit dyrt och många människor i utsatta situationer har uppenbarligen svårt att klara sin ekonomi. 

När kommunen som sitter på miljarder inte vill använda sina pengar till att hjälpa folk så finns som tur vanliga arbetare, husbybor som engagerar sig och bidrar till att lösa problemen.

Inte bara hjälp

På Socialt Center finns det alltid någon att prata med om man känner sig nere eller ensam. Det blir många trevliga samtal runt borden som vi deltar i. En stunds avkoppling och samvaro på en plats där alla verkar vara välkomna.