Said har 7 barn och bor i Husby. Han berättar att alla hans äldre barn har gått på Husbygårdsskolan och att det alltid har fungerat bra fram tills för något år sedan. Både föräldrarna och barnen var för det mesta nöjda och glada.

Said arbetar som volontär i skolan 1 timme varje skoldag eftersom han vill stötta personalen i dess arbete med barnen. Det var “aldrig några särskilda problem fram till 2022” säger Said. Han är engagerad i gruppen Föräldrar i Husby och har god insyn i skolans värld.

Den stora förändringen

Fram till 2022 hette rektorn för Husbygårdskolan Magnus Duvnäs. Said säger att det alltid fanns möjlighet att kommunicera och diskutera med honom kring olika saker som rörde barnen i skolan. Problemen löstes på ett smidigt sätt. Men när rektorn Magnus Duvnäs lämnade sin tjänst på Husbygårdskolan började en ny och mörkare tid.

Föräldrarna lämnas utanför

Magnus Duvnäs ersattes av rektor Elisabeth Österman, som arbetar efter en ny mall som Skolverket beslutat om. Det nya systemet innebär att polisen, socialtjänsten och skolan ska ha ett tätare samarbete medan föräldrarna lämnas utanför. Said menar att föräldrarna är en viktig del av skolans arbete då de känner sina barn bäst.

Många föräldrar i Husby upplever att det är mycket svårt att komma i kontakt med Elisabeth Österman och att det inte finns någon möjlighet till kommunikation mellan skolledning och föräldrar.

Said säger uppgivet att man måste skriva mail till Elisabeth Österman för att få kontakt med henne och att det är ett problem för vissa föräldrar.

Saids son skickas till “skolakuten

Problemen kring Saids son som är 13 år började tidigt på höstterminen 2023. Två händelser “startade problemen i skolan”. Saids son puttade en personal och sonen blev avstängd några dagar. Ytterligare en liknande händelse skedde och då blev sonen blir avstängd ytterligare några dagar. Said son har inte haft några klagomål på sig i övrigt men rektorn bestämde ändå snabbt att pojken skulle flyttas till den så kallade “skolakuten”.

Många menar att skolakuten är en förvaring av barn med problem som syftar till att “stuva undan dem”. Hur går det i livet för dessa barn som tidigt pekas ut som problem? Kommer de att kämpa för att få en utbildning eller kommer de formas av en stenhård stigmatisering?

Rektorn “straffar” Said med orosanmälning

Skolakuten är en skola för så kallade “våldsamma och stökiga elever”, en “värsting” skola. Said vägrade gå med på att flytta sonen dit placerade sin son i en annan skola i Akalla, Kista International school. Han menar att situationen kunde ha lösts på ett bättre sätt genom kommunikation och samarbete kring sonen. Said känner sig nu orolig för sina andra barn som går i Husbygårdskolan och överväger att ordna så att de också byter skola.

Eftersom Said inte gick med på att skicka sonen till skolakuten och istället bytade skola så straffade rektorn honom genom att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Rektorn gjorde ingen anmälan när sonen knuffade personal utan först när Said inte tog sonen till skolakuten. Enligt reglerna ska orosanmälningar göras när det inträffar något och inte som “straff” för att inte följa rektorns uppmaning.

Arbetarungar ska veta sin plats!

Said säger att han “aldrig haft problem” med något av sina barn som tidigare gått på Husbygårdskolan och att hans barn klarar sig bra i skolan. Saids åsikter om situationen backas upp av flera personer i Husby som vi har pratat med som tycker att det blivit mycket sämre efter bytet av rektor och att det blivit en kall och omänsklig atmosfär i skolan.

Igår pratade vi med husbybon Osman, även han insatt i situationen på Husbygårdsskolan, och han berättade att lärare i skolan uppmanar ungdomarna att bara söka yrkesutbildningar istället för att uppmuntra elever att söka till teoretiska utbildningar.

“- Flickorna uppmanas att söka utbildningar där de slutligen kan få arbete inom äldrevården och pojkarna uppmanas att söka utbildning som svetsare.”

Ska man påverka ungdomar med studiemotivation och mål, att söka sig till yrken som kanske inte passar dem?  Är det för att det är arbetarbarn med invandrade föräldrar som yrkesutbildningar rekommenderas. Anses det att man i allmänhet inte klarar utbildningar på högskola och universitet för att man är bosatt i Husby, frågar sig Osman?