Tove Lifvendahl som är chefredaktör för Svenska Dagbladet skrev igår att “Nazister och propalestiner gör gemensam sak.” på ledarsidan i Svenska Dagbladet. Husby arbetarblad hade dock en reporter på plats uppe i Kulturhuset ovanför Sergels torg som kan visa att hon ljuger.

Tove Lifvendahl (tidigare Moderata ungdomsförbundet) ryckte igår ut i ett långt ideologiskt försvar av Israel och ett svartmålande av motståndarna till det pågående folkmordet (1, se FN:s definition) på palestinierna. Hon gick så långt i sitt försvar av Israel att hon medvetet försökte “klistra Hitler” på motståndarna till Israels folkmord. Den som tittar noga på den bild (nedan) som kröner Livfendahls text ser att alla “propalestinier” demonstrativt ställde sig med ryggen mot nazisterna. Strax innan nazisterna lämnade Sergels torg fick polisen dessutom gå emellan medan glåorden haglade. 

Tove Lifvendahl skriver dock: “NMR anslöt sig dessutom till en av de stora demonstrationerna på Sergels torg, där det bland annat syntes budskap av typen ‘Seger för intifadan’.”

Ovan, Tove Lifvendahls bild som kröner artikeln.
Glåporden haglar och polisen skyddar nazisterna strax innan de lämnade torget (använd gärna denna bild gratis).
När nazisterna ställde sig på “talarplatsen” i trappan till höger vände hela folkmassan dem ryggen med ansiktena upp mot den stora trappan till vänster. På bilden syns hur poliserna skyddar nazisterna precis innan de gick iväg ner mot tunnelbanan varvd “propalestinierna” följde efter och ropade glåpord (använd gärna bilden ovan gratis)

Toven Lifvendahl bryter mot publicitetsreglerna

Svenska Dagbladet som Lifvendahl är chefredaktör för säger stå för “publicitetsreglerna”. Hennes påståenden strider bland annat mot följande principer:

1. … korrekt och allsidig nyhetsförmedling.
2. Kontrollera sakuppgifter så noggrant som omständigheterna medger… .
3. Kravet på saklighet gäller alla delar av en publicering, såväl innehåll som form och presentation.

Svenska dagbladet är skyldig arrangörerna en ursäkt

Enligt reglerna ska de vara generösa med “bemötanden” och en “Felaktig sakuppgift ska rättas, när det är påkallat.” Detta kommer sannolikt aldrig att ske i ett Sverige där hela etablissemanget unisont direkt eller indirekt försvarar Israels folkmord. Sverige har ett intensivt samarbete med Israel på olika nivåer vilket naturligtvis påverkar “näringslivet” och dess politiska representanters inställning till folkmordet. Vi har anmält Lifvendahls lögner till “Medieombudsmannen” för försvåra för henne och likasinnade. Vi har dock inga förhoppningar om detta ska leda något i praktiken eftersom syftet med alla dessa ombudsmän och nämnder som den offentliga makten byggt upp i Sverige inte är att anmälarna ska “få rättvisa” utan att kanalisera missnöjet.

Bekräftelse på anmälan till medieombudsmannen(1) FN:s definition av folkmord:

Article II
In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with
intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as
such:
(a) Killing members of the group;
(b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;
(c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its
physical destruction in whole or in part;
(d) Imposing measures intended to prevent births within the group;
(e) Forcibly transferring children of the group to another group