Signalisten är en politikerstyrd bostadsstiftelse i Solna. Under flera år har de strävat efter att chockhöja hyrorna i Solna med följden att arbetarklassen inte kan bo kvar. En del trodde att det skulle få ett slut när Socialdemokraterna och Vänsterpartiet tog över ledningen i kommunen men de har kört på i samma spår.

Hur gör de för att chockhöja hyrorna?

Signalisten och Fastighetsägarna har gått till hyresnämnden (domstol för hyresgäster) för att testa om de kan få upp hyrorna rejält i Råsunda som utgör en stor del av Solna. Godkänns höjningen i hyresnämnden blir det lättare för politikerna att genomföra liknande höjningar i andra bostadsområden. Politikerna som styr Signalisten genomför har genomfört renovräkningar i Ritorp och Gunnarbo som innebär att de höjer hyrorna så mycket i samband med renoveringar att många inte har råd att bo kvar. Detta har de bland annat gjort i Bergshamra med kraftiga hyreshöjningar som följd. 

Vad är Signalisten?

Signalisten är en politikerstyrd stiftelse vilken, enligt dess stadgar, ska tillhandahålla “enkelt och praktiskt inredda hyreslägenheter” (§ 8). Stiftelsen ska sträva efter att  tillhandahålla sina “bostadshyreslägenheter till lägsta möjliga pris” (§ 10). 

Enligt stadgarna ska alltså inga lyxrenoveringar med åtföljande hyreshöjningar kunna ske och ingen vinstjakt ska kunna förekomma eftersom de ska hyra ut lägenheter till “lägsta möjliga pris”.

Solna kommun

Solna kommun har tidigare styrts av alliansen (M, C, L, KD)  men sedan 2022 leds kommunen av koalitionen (S, V, C, MP). Detta maktskifte borde utifrån vad partierna säger sig stå för minska risken för att arbetarklassen rensas bort från Solna men så har det inte blivit. Den styrande koalitionen har i sitt program skrivit att de vill säkerställa att hyresgäster har råd att bo kvar efter renoveringar men deras agerande visar att de vill det motsatta. Både Solna kommun och Signalisten går emot sitt eget regelverk och fortsätter att styra kommunen i Moderaternas fotspår. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Solna har använt löften angående hyresnivåerna som valfläsk och sviker nu vanliga arbetare som sliter för brödfödan.

Intimt samarbete med Fastighetsägarna

Kommunens samarbetspartner i projektet att få till en höjning av hyrorna genom en prövning i hyresnämnden är Fastighetsägarna, intresseorganisation för de privata hyresvärdarna. Fastighetsägarnas uppgift är, enligt deras stadgar, att främja fastighetsägarna och deras ekonomi. Hyresgästerna i Solna har under många protester krävt att de styrande politikerna ska avsluta sitt samarbete med Fastighetsägarna men kommunledningen vägrar lyssna på sina väljare.

Tidigare hyresgäst i Bergshamras erfarenhet av sveket

Lars-Erik Hallgren har tidigare varit hyresgäst i Bergshamra men valde att flytta 2020 till ett annat område i Solna. Lars-Erik kände att det var omöjligt för honom och hans fru, som är pensionärer, att bo kvar med hotet om hyreshöjningar och evakuering av bostäder hängande över sig.

Lars-Erik berättar att problemen började redan 2019 då representanter från Solna kommun och Signalisten samlade hyresgästerna i kyrkan och berättade om sina planer om evakuering,renovering samt hyreshöjning på ca 40%. En stor del av hyresgästerna är över 70 år och oron och otrygghet spred sig i Bergshamra.

Det finns 304 lägenheter runt torget i Bergshamra som kommer att påverkas. Ungefär 25% av hyresgästerna har känt sig tvingade att flytta på grund av oro kring situationen efter mötet i kyrkan 2019. De boende flyttas till andra områden i Solna kommun där de erbjuds billigare boende av Signalisten.

Lars-Erik betonar att bostaden är det viktigaste man har och att när man är äldre är det riktigt tungt att bli evakuerad och sedan få en hyra man inte klarar av när man flyttar tillbaka. 

Den grupp som kämpat mot Solna kommuns och Signalistens behandling av de boende har arbetat hårt och även uppmärksammats i media men ingen förändring har skett.

Husby arbetarblad har försökt förmå Signalistens ordförande Jimmy Blomqvist-Larsson( S) att besvara frågor, men har inte fått svar.

Under tiden trappas politikernas och kapitalisternas attacker upp runt om i bostadsområden och otryggheten sprider sig som en epidemi.