En arbetare i Husby har fått avslag på ansökan om medborgarskap med hänvisning till att han tidigare varit misstänkt för ett brott som man kan få böter för.

Arbetaren har jobbat under många år och aldrig dömts för brott. För något år sedan blev han misstänkt av polisen för ett sexköp. Han friades i domstol och allting var frid och fröjd men då kom chocken.

Arbetaren som hade sökt om medborgarskap och väntat länge på svar fick plötsligt ett brev från Migrationsverket där det stod att han fick avslag för att han tidigare varit misstänkt för brott. Han överklagade men domstolen skrev bara att de håller med Migrationsverket.

Mänskliga rättigheter i papperskorgen?

Man kan fråga sig om den svenska statens inställning inte strider mot oskyldighetspresumtionen som är en grundläggande straffprocessuell princip som i korthet innebär en rätt för misstänkta och tilltalade att bli behandlade som oskyldiga fram till en fällande dom. Presumtionen kan även i vissa fall sträcka sig utanför själva processen. En tillämpning av denna princip måste även innebära att en person som är friad behandlas som oskyldig (inte längre misstänkt) av myndigheter som t.ex. Migrationsverket.

Oskyldighetspresumtionen är fastslagen i artikel 11 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och kommer även till uttryck genom artikel 6.2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR)