Under fredagskvällen utförde arbetare från Husby Arbetarcentrum en blockad mot restaurang Vanak i Akalla. Anledningen till blockaden är att ägaren av Vanak inte betalar ut korrekta löner och semesterersättning till sina anställda. Restaurangen vill heller inte kommunisera med fackliga representanter utan har valt att inte svara på mail.

Några arbetare samlades utanför restaurangen med flygblad som uppmandade till att bojkotta restaurangen. Flera besökare fick flygblad och några valde att inte gå in och äta när de läst flygbladet.

Efter ett tag kom ägarens son och började förklara hur de ser på saken. Eftersom det inte var lämpligt att diskutera saken på gaten kom man överens om att förhandla om saken vid ett senare tillfälle. Med detta svar gick arbetarna från platsen.

Informationen om Vanaks förehavande har även spridits digitalt för att nå en lösning på situationen.